AVEM LISTA completa a imobilelor din sectorul 4 afectate de avaria din reteaua primara a Termoenergetica!

avaria

Asa cum va scriam ieri, Termoenergetica a oprit furnizarea apei calde de azi si pana pe 3 septembrie, pentru a remedia avaria din reteaua primara a furnizorului. Daca ieri nu stiam decat ca aproape 1.200 de imobile vor fi afectate, iata ca astazi avem lista completa cu adresele din sectorul 4 care nu vor avea apa calda pana vineri!

LISTA completa a imobilelor din sectorul 4 afectate de avaria din reteaua primara a Termoenergetica!

 • Sos.Oltenitei bl.6,5 ,4/ 3 bl. / 1 Oltenita Placare
 • Oltenitei bl.1,7,G1,G2,2,8,G3,G4,3,9,G5/ 11 bl. +1 Institutie /2 Oltenitei
 • Martisor imob.nr.1; Sos.Oltenitei bl.4,10,5,11,G6,G7 Turn; Str.Prinosului imob.nr.2/ 6 bl.+ 2 Imobile / 5 Oltenitei
 • Costache Stamate bl.8C,8A; Str.Pridvorului bl.14,13,12,11,20,19,18; Calea Vacaresti bl.8D,8E,9A,9B,9C,10A,10B,10C,10D,15,16,17/ 21 bl. / 2 Vacaresti
 • Cricovul Sarat bl.10,9,8; Str.Mirea Mioara Luiza bl.6,7; Str.Nitu Vasile bl.1V,1,3V,8V,9V,2,4V,5V,6V; Str.Secuilor bl.4,2,5,3; / /18 bl. + 1 Institutie / 1 Nitu Vasile
 • C-tin Brancoveanu bl.28,27; Str.Cricovul Sarat bl.13,14,12,11,N27; Str.Nitu Vasile bl. 10v,11v,25,26 Str.Rezonantei bl.12V,13V,14v,N26 sc.1-6, / PT. 2 NITU VASILE
 • Cap.Dinu Paraschiv imob.Stanescu; Bd.C-tin Brancoveanu bl.30,29; Str.Cricovul Dulce bl.N16,N21,N17,18,15,16,17,N19,N18; Str.Dona Diana Alexandra bl.19,32,N18; Str.Rezonantei bl.15+16; Str.Secuilor bl.21,22; Str.Urucu Adrian bl.20 sc.A,B+C;31,N17/ 20 bl. + 1 Imobil / 3 Nitu Vasile
 • Cricovul Dulce bl.N21,19V; Str.Donea Diana Alexandra bl.19; Str.Mirea Mioara Luiza bl.N22,N23,N20,33 sc.1,2+3;7B,20V; Str.Nitu Vasile bl.36; Str.Secuilor bl.34,35,23,N24,N25,24/ 16 bl. / 4 Nitu Vasile
 • 1-4,5; str.Paduroiu Str.Baltita bl.B18 sc.1+3,2; 19 sc.1; B19 sc.2,3; bd.C-tin Brancoveanu bl.B15 sc.1,2,3+4; B16,B17 sc.1,2,3; B14 sc.bl.B24,B23 sc.1,2,3+4; B25,B22A; Str.Pomarla bl.B20 sc.1,2,3,4,5; B 21 sc.1,2,3; B22 Str.Secuilor bl.B17A/ 15 bl. / 6 Brancoveanu
 • Baltita bl.B33,B37,B26,B28,B34,B35; Str.Husi bl.B36,B35 sc.3, B32; Str.Paduroiu bl.B27 sc.4;B30; Str.Secuilor bl.B27 sc.1,2,3;B29,B31/ 14 bl. / 8 Brancoveanu
 • Secuilor bl.B47,B46 Str.Tache Gheorghe bl.B41,B43,B44/ 5 bl. / 9 Brancoveanu
 • Husi bl.PA1,PA2; Sos.Oltenitei bl.3,13,2,14,1,1,Parohie; Str.Tache Gheorghe bl.17/ 9 bl.+ 1 Imobil / 17 Dolhasca
 • Secuilor bl.18,19,20/ 3 bl. / 19 Dolhasca
 • OD1 Bd.Alexandru Obregia,2B,2A,M1,OD2/ 5 bl. / Metalurgiei
 • Alexandru Obregia bl.2A/ 1bl. / 2 A Metalurgiei
 • Alexandru Obregia bl.10-14,16; Str.Podarului bl.F1,F3; Str.Raul Mara bl.E1,M2; Str.Tarnava Mica bl.M Str.Vatra Dornei bl.F5,A14,F2,E2,M1,E3,E5,F4,E4/ 16 bl. / 5 Zona II
 • C-tin Brancoveanu bl.M6; Str.Raul Mara bl.M5,M4/ 3 bl. / 6 Zona II
 • Aleea Terasei bl.E1,E3,PE3,R2,D1,PE1,PE2,A2,A1; Str.Emil Racovita bl.I 9,R9; Str.Straduintei bl.D2,A3,A4,R5,D3,E2/ 17 bl / 1 Zona I
 • Almasul Mare bl. B16, B2, B9; Str.Almasul Mic bl. B17, B18, B12, B6, B10, B11, B8, B7; Str.Moldoveni bl. B20, B19; Str.Gradistea bl. B3, B14, B1, B4, B13; Str. Almasul Mic Nr. 2 /18+1institutie/ Almasul Mare
 • Parincea bl. 14, 5, 15; Sos.Berceni bl. 2, 3, 1, 9, 16, 17, 4; Sos.Oltenitei bl.13, 13 bis, 23, 24, 8, 7, 6; Str.Ciochina bl. 11, 25, 20, 12, 10; Str.Voila bl. 21, 22, 18, 19; Str.Otelarilor bl. 26 / 27 bl. 1 Berceni Oltenita
 • Otelarilor bl. 55, 51, 31; Sos.Berceni bl. 27, 28; Sos.Oltenitei bl.53, 48, 58, 57; Str.Stanjeneilor bl. 62, 30, 29, 57, 50; Str.Voila bl. 60, 59, 32, 33; Str.Garnitei bl. 50, 52, 49, 56; Str. Tulnici bl.45, 46, 47; Str.Anton Bacalbasa bl.61/26 bl./2 Berceni Oltenita
 • Garnitei bl. 35Bis, 42, 36; Sos.Berceni bl. 39, 35, 38; Str.Stanjeneilor bl.34; Str.Frumusani bl. 37, 41, 43; Str.Tulnici bl. 40, 44/ 12 bl./ 3 Berceni Oltenita
 • Frumusani bl. 67, 63; Str.Ionescu Gheorghe bl. 65Bis, 66; Str.Mariuca bl. 120, 121, 122; Str. Anton Bacalbasa bl. 119, 76, 118, 63 Bis, 65, 70, 72, 68; Str.Govora bl. 66, 74, 79, 80, 84, 74, 89, 78, 90; Str.Cap. Gh.Ion bl. 81, 75, 73, 66, 73, 75, 85; Str.Tulnici bl. 82, 71, 64; Str.Samoila D-tru bl. 124B, 88, 125, 77, 117, 69; Sos.Oltenitei bl. 83, 86, 87, 123/44 bl./ 4 Berceni Oltenita
 • Frumusani bl. 94, 101, 100, 99, 115; Str.Cap. Ghe. Ion bl. 102, 103; Str.Mariuca bl. 116, 110, 109;Str.Soldanului bl.97, 111, 112, 113, 114; Sos.Berceni bl.104, 106, 107, 108; Str.Serg. Maj.Popescu Victor bl. 91, 92; Str.Samoila D-tru bl. 95, 93, 96, 105/25bl./ 5 Berceni Oltenita
 • Ionescu Gheorghe bl. 141, 139, 144, 148 140; Str.Iriceanu Ion bl. 156, 152, 153, 154; Str.Otelarilor bl. 143, 172, 170, 171, 155; Str.Panselelor bl. 142, 169, 145, 146, 173, 150; Str.Caltunasi bl.147, 174, 175; Sos.Oltenitei bl.148Bis, 149, 151/26 bl.+1institutie / 6 Berceni Oltenita
 • Ionescu Gheorghe bl.126, 136; Str.Panselelor bl. 135, 165, 134, 134Bis, 133, 164, 163; Sos.Berceni bl.128, 127, 129, 130. Al.Emil Holut bl 162, 161; Str.Iriceanu Ion bl. 132, 131, 157, 158, 160; Str.Soldanului bl. 167, 168, 137, 159, 166; Str.Vasilescu Ctin. bl. 138/ 26 bl. /7 Berceni Oltenita
 • C-tin Brancoveanu bl. B3, B4, B5, B7; Str.Imparatul Traian bl. B11, B9, B8, B10/ 8bl./5 Brancoveanu
 • Cetatea Veche bl. III/5A, III/5B, III/4; Al.Crevedia bl.17, 16; Bd.C-tin Brancoveanu bl. 8, 9, 18, 19; Str. Huedin bl. 1, 2, 3, 11, III/21A, 7 ,6; Str.Izv.Oltului bl. 4, 21, III/25, 22; Str.Lamotesti bl. 4, 11B, 13, 10, 62, 5, III/21B, 12; Str.Semenic bl. 20; Al.Lamotesti bl.14, 15, 11A/32 bl. / Curcani
 • Cetatea Veche bl. 2Bis, 37, 40, 41, 5, 3 Bis, 2Bis, 38, 47, 39; Str.Uioara bl. 36, 35, 12Bis, 46/ 14 bl./ Dealul Cernei
 • Democratiei bl. 7, 8, 11, 9; Sos.Berceni bl. 3, 4, 5, 6; Str.Tomesti bl. 2, 14, 1, 13, 12, 15; Str.Turnu Magurele bl. 10/15 bl./ Dumitru Petrescu
 • Giurgiului bl. C, K, E, B, F; Str.Soimus bl. L Str.Frunzisului Nr. 4 ; Str. Tufisului Nr.13 , Institutie./6bl. + 2 institutii / 2 Giurgiu
 • Giurgiului bl. 11, 5; Str. Petre Tutea Nr. 3 –2 bl. +1 institutie / 11 Giurgiu
 • Giurgiului bl. 12, 13/2 bl. / 12 Giurgiu
 • Huedin bl. 5, 4, 3, 2; Str.Gradistea bl. 48, B5; Str.Moldoveni bl. B15, B21; Str.Resita bl. 49, 50, 51, Str.Straja bl. 52; Str. Huedin bl. A26, M1/2, 34; Str.Uioara bl. 33/ 12 bl./Huedin
 • Alunisului bl. 1; Str.Ghimpati bl. 1T, 3, 8T, 2T, 2L, 3T; Sos.Giurgiului bl.G, N, O, 9T, 9, 4L; Intr.Targu Frumos bl. 4T, 7, 5, 6/ 17bl./ Livada Noua
 • Resita bl. M1, P4; Str.Ucea bl. P3, P4, P11, P7, P10, P9, P12, P8, IV/2; Str.Costila bl. P9, P5, P6, P1, P2, P5; Str.Luica bl. M1, M2, M4, M3, M4Bis, M5, M6, IV/1A; Str.Uioara bl. IV/1B, IV/1C, IV/1, M2/ 29 bl. / Luica
 • Moldovita bl. 3, 5, 7, 1, 9, 11, 13, 15/8 bl./ Moldovita
 • Alexandru Obregia bl. R7, II/32, II/34, II/33, R8, R9, R15/ 7 bl. /5 Metalurgiei
 • Alunisului bl. 11B, 11A; Str. Anton Colorian bl. 9A; Sos.Oltenitei bl. 6A, 7A, 11C; Str.Radului bl. 8A, 10A; Str.Stoian Militaru bl. 7B/ 9 bl. /2 Oltenita Placare
 • Padesu bl .2E, 4E; Str.Lalosu bl. 3B, 2E, 3A; Sos.Oltenitei bl. 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 2A, 2B; Str.Pometului imob.Nr.41/20 bl.+1 imob./ 3 Oltenita Placare
 • Alunisului bl. 12C; Bd.C-tin Brancoveanu bl. 12B, 12A, B1, B2; Str.Imparatul Traian bl. B1A, B12/7 bl./4 Oltenita Placare
 • Barbu Nicolae bl. 16, 12, 13, 15; Str.Cercetatorilor bl. 26, 18, 19, 20 ,24, 29; Str.Lunca Barzesti bl.14, 11, 17, 21; Sos.Oltenitei bl. 22, 23, 25, 27, 28, 30; Str.Ion Florea bl. 1, 2, 3/23 bl./1 Oltenita Nord
 • Oltenitei bl.31 ,33; Str.Vegetatiei bl.32; Str.Cercetatorilor bl. 35, 48; Str.Stolnici bl. 44, 43, 46, 45. Str.Savinesti bl. 37, 38A, 38B, 39, 40/ 14bl. / 2 Oltenita Nord
 • Alexandru Obregia bl. 20Bis, 18A, A15, II/30, R13, R3, II/31; Str.Vatra Dornei bl. A16, 18B+C/9 bl./ Posta
 • Bocaccio Giovani bl. 6, 5, 8, 7; Str.Marinescu Nicolae bl. A1, A2, A3, A4; Str.Melinesti bl. 2, 3, 4, 14, 13, 12, 11, 1; Str.Minca D-tru bl. 23, 24, 25; Str.Peroni bl. 9, 10,Vila Trifu – imob.Nr.45; Str.Prasilei bl. 21, 22; Str.Petcu Avram imob.Nr.8/ 23 bl.+ 2 imob. /Prasilei
 • Oltenitei bl. 52, 53/2 bl./ Propriu 1
 • Oltenitei bl. 55, 56/ 2 bl./Propriu 2
 • Moldovita bl. EM3, A8, A7,C1,C2, C4; Str.Moldovita bl. C5, M2D9/4, M2D9/3, M2D9/1B, EM5, M2D9/1A, EM6. Str. Emil Racovita bl.C6, EM2, A1, M2D9/2, A2, EM1, A3, A4, A5, A6 /23 bl.+ 2 institutii / Sabaoani
 • Drumul Gazarului bl. 18, 22, 21, 50; Sos.Giurgiului bl. 4B, 4A; Str.Raul Soimului bl. 25, 46, 26, 47, 27, 28, 49; Str.Spinis bl. 43, 19, 104, 48, 45, 24; Str.Tatulesti bl. 44, 103, 105, 98, 100A, 100B; Str. Gradistea 101/26 bl./ Spinis
 • Cornetului bl. 20; Str.Padesu bl. 1; Str.Stefan Dumitrescu bl. 2, 19; Str.Sura Mare bl. 1A, 1B / 6 bl./1 Stoian Militaru
 • Lalosu bl. 6; Str.Padesu bl. 9, 10, 14, 15, 4, 5; Str.Stefan Dumitrescu bl. 8, 11, 12, 13, 3, 7; Str.Stoian Militaru bl. 17, 18/15 bl./2 Stoian Militaru
 • Anghel Moldoveanu bl. A1; Str.Ilie Oprea bl. L1, L3; Str.Orastiei bl. 2A, L4, M2; Str.Persani bl. L2; Str.Tudor Gociu bl. B, C, C1, C2, C3, C4, L2, L4, 1, AGIP/ 15 bl./Tudor Gociu
 • Uioara bl. 44, 51, 49, 45, 52, 50, 48, 4Bis, 53, 42, 54, 43, 58; Str.Gornesti bl.55, 56; Str.Izv.Oltului bl. 62Bis, 26, 25 ,27, 33, 28, 29; Str.Luica bl.59, 60, 61, III/6, III/7; Bd.C-tin Brancoveanu bl.30, 34-35; Str.Semenic bl.23, 24/31 bl. /Uioara
 • Calinesti bl. C7, C6, C4, C5, C12; Str.Luica bl. 2, 3,4, 5, 106, 6, 7, 1; Str.Razachiei bl. 11; Str.Resita bl. 42A, 8, 10, 42, 45, 47, 44, 46, 43; Str.Slatioara bl. 12, C11, C10, C3,13, C1, C2, 15, C8, 16,4; Str.Urziceni bl. 14, 17, 41, C9/38 bl. /38 bl. / Urziceni
 • Almasul Mare bl. 51, 57, 58, 56; Str.Argeselului bl. 33, 34, 35, 37,39, 67; Str.Drumul Gazarului bl. 29; Str. Moldoveni bl. 61, 60, 59, 55; Str.Resita bl. 36, 38; Str.Spinis bl. 53, 52, 54; Str.Straja bl. 40, 65, 66, 30, 31,32 /26 bl./2 Vifornita
 • Dolina bl. 134, 64, 68, 70, 137; Str.Argeselul bl. A4, A7; Str. Drumul Gazarului bl. A2, A3; 133, 136, 138, A1; Str.Izvorul Rece bl. A8; Str.Resita bl. A5; Str.Straja bl. 62, 62Bis, 63; Al.Resita bl.A6; Al.Straja 69/20 bl./4 Vifornita
 • Calinesti bl.81, 15, 14, 12, 13, 11; Sos.Giurgiului bl. 2B, 2A, 1; Str.Gradistea bl. 87, 86; Str.Tatulesti bl. 20, 18, 84, 83, 82, 85/17 bl./6 Vifornita
 • Alexandru Obregia bl. R6, R1, R2, R4, R5, R14; Str.Covasna bl. F1,E2,A1, A2, A3, F3, F5, F2, A4, A5, E4; Al. Covasna bl.E1, F1; Al.Somesul Mic bl E3, F4/20 bl./1 Zona II
 • Uioara bl. A12, A11, A14, A13; Str.Gradistea bl. A10, A9; Al.Resita D- bl.A3 ,A4, A1, A7, A8, A5. Str.Resita bl. A6, A2/14 bl./1 Zona IV
 • Izvorul Crisului bl. D3, D4; Str.Izv.Muresului bl. A9, D23; Str.Izvorul Rece bl. A10; Str.Izv.Trotusului bl.A17, D8; Str.Resita bl. A18; Str.Izvorul Muresului bl. D7, D6; Str.Izv.Trotusului bl. D5; Str.Resita bl. A19/12 bl./ 1 Zona V
 • Mladinovici Dragos bl. I15; Al. Terasei bl. R12B, R12A; Bd.Alexandru Obregia bl. I2C, M1, R13B, M5, M6, M7, M8, I4, M2, R13A, I1, R14, I2B, I2A; Str.Emil Racovita bl. R18, R1/19 bl./1 Bis Zona I
 • Niculitel bl. D4, P1, E4, E5, E6, P2; Str.Aliorului bl. D5, D6; Str.Emil Racovita bl. R3, R21, U2, I 11;Str.Straduintei bl. R4, R20/14 bl./2 Zona I
 • Covasna bl. F6; Al. Stupilor bl. E8, E9, EF22, A21, F9, F11, E10, E7, F8; Bd.Alexandru Obregia bl. R10, R11; Str.Somesul Mare bl. F7,E5, F10, A23, A22; Str.Turnu Magurele bl. C1A, R12/20 bl./2 Zona II
 • Tebea bl. D13, 103, 102, 101, D10, D11A, D12; Bd.C-tin Brancoveanu bl. M1/1, M2/3, M2/4; Str.Huedin bl. A12; Str.Izv.Crisului bl. A1, D1, A2, A3; Str.Izv.Muresului bl. A11, D22, D9; Str.Izv.Rece bl. S14 A+B; Str.Izv.Trotusului bl. D24, D14, D15/22 bl./2 Zona V
 • Aliorului bl. R8; Str.Ornamentului bl. D7, E9, E8; Al.Raul Sadului bl. A12, A11, R7; Str.Raul Targului bl. D9, D8/ 9 bl./3 Bis Zona I
 • Emil Racovita bl. R23, R6, U3, I13, R9; Str.Turnu Magurele bl. S1, A15, A14; Str.Ornamentului bl. E7; Str.Raul Sadului bl. R22/10 bl./3 Zona I
 • Covasna bl. E15, F17, E16, F18, E11, F13; Bd.C-tin Brancoveanu bl. C4B, V1A, E13, V4, V3, C4A; Str.Dorohoi bl. EF24, F15; Al.Covasna bl. E14, F12. F14,EF23,F16/19 bl./3 Zona II
 • Izvorul Crisului bl. A8, A15, A14, A16, D16, A7, D21, A5, A6; Str.Resita bl.D17; Str.Huedin bl. A13, D19, D20, D18; Str.Izv.Muresului bl. 10, A4/16 bl./3 Zona V
 • Dragos Mladinavici bl. R11, R15, R16, R17; Bd.Alexandru Obregia bl. A18, I5; Str.Straduintei bl.A197 bl./4 Zona I
 • Covasna bl. F26,A6, E25, E18, E27, A9, A19, F19, A7; Al.Dorohoi bl. E21, F21, A20, ,A10, E20, A24, A11, F20, E19; Al.Stupilor bl.A8, A12,A13; Bd.C-tin Brancoveanu bl. VB, V5, V7, V8, V6; Str.Turnu Magurele bl. C2, C3/ 28 bl./4 Zona II
 • Ciceu bl. 5B, E13, E14, R10, E12; Bd.Alexandru Obregia bl. O3; Str.Aliorului bl. E11; Str.Straduintei bl. O4/8 bl./5 Zona I
 • Aliorului bl. A9, A10, A8, A6, S2, A7; Str.Ciceu bl. A13, I 66; Str.Turnu Magurele bl. A17; Str.Raul Sadului bl. PE4; Str.Somesul Cald bl. D10, PE5; Str.Targu Magurele bl. S2/12 bl./6 Zona I
 • Ciceu bl. D11, D12, E10; Bd.Alexandru Obregia bl. 35, 35A, O1; Str.Aliorului bl. D13; Str.Turnu Magurele bl. A16; Str.Somesul Cald bl. O2/9 bl./7 Zona I
 • Spinis Nr. 228 Institutie
 • Stanjeneilor Nr.3 Institutie
 • Slatioara Nr.8 Institutie
 • Institutie / Str.Ghimpati Nr.15 Institutie
 • Raul Soimului Nr.8 Institutie
 • Giurgiului Nr.260 Institutie
 • Covasna Nr.1 Institutie
 • Drumul Gazarului institutie
 • Trivale Nr.29 Institutie
 • Izvorul Crisului Nr.6 Institutie
 • C-tin Brancoveanu Nr. 20 /institutie
 • Berceni Nr 12 Institutie
 • Berceni Nr. 10-12 Institutie
 • Cetatea Veche Nr.1 Institutie
 • Emil Racovita Nr. 93 – Institutie
 • Emil Racovita Nr. 23 bis – Institutie
 • Almasul Mic Nr.2 – Institutie
 • Petre Tutea Nr. 3 Institutie
 • Izvorul Crisului Nr.4 – Institutie
 • Oltenitei Nr.35-37 – Institutie
 • Berceni nr. 104 – Institutie
 • Berceni nr. 80 – Institutie
 • Berceni nr. 178 – Institutie
 • Parincea Nr.4 – Institutie
 • Almasul Mic Nr. 4 – Institutie
 • Almasul Mic Nr. 6 – Institutie
 • Odei Nr. 81 – institutie
 • Libertatii bl. A1, 114, 113, 118, A2, 116, 117, 115; Bd. Regina Maria bl. 119/ 9 bl. /Izvor Cosbuc

Va reamintim ca ieri, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta ca incepand cu data de 31 august 2021 se vor desfasura lucrari pentru a remediere avaria aparuta pe conducta de termoficare (DN 1200) – Magistrala 3 Sud – in sectoarele 3, 4 si 5 din Capitala. Furnizarea apei calde pentru un numar de 99 puncte si module termice, care alimenteaza 1181 blocuri si imobile din sectoarele 3, 4 si 5 va fi sistata pana vineri, 03 septembrie 2021, ora 08.00, mai preciza. tot ieri, Termoenergetica.

2 Comments

 1. Al. Ionescu

  august 31, 2021 at 11:30 am

  B-dul Alexandru Obregia apare pe lista in 11 locuri.
  Ar fi fost bine sa adunati si sa puneti laolalta blocurile care sunt pe aceeasi strada, apoi sa fie asezate strazile in ordine alfabetica.
  Altfel, stai si cauti…

 2. Pyro

  august 31, 2021 at 1:19 pm

  Borcea, Sincai, C.R. Motru, nu apar pe lista insa apa calda ciuciu de azi dimineata. Nici notificare de la CMTEB nu avem.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

eighteen − 15 =