Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezintă una dintre preocuparile principale ale Sectorul4live.ro, cu sediul in Romania, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet sectorul4live.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al site-ului, Sectorul4live.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de comentarii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Daca sunteti vizitator al site-ului, Sectorul4live prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Sectorul4live de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 

IV. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Sectorul4live.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Sectorul4live prin intermediul site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

 

V. Drepturile de care beneficiați

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Sectorul4live, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Sectorul4live cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Sectorul4live, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimțtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Sectorul4live catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va puteti adresa la email: contact@sectorul4live.ro
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati următorul link: Politica privind fișierele cookies.