Primăria Sectorului 4 căută proiectanți și constructori pentru refacerea Planșeului Unirii și consolidarea Pasajului Unirii

consolidarea Pasajului Unirii

După ce a finalizat lucrările de punere în siguranță a Pasajului rutier Unirii, Primăria Sectorului 4 anunță că a lansat procedura de licitație publică în vederea desemnării operatorului/operatorilor economici care urmează să proiecteze și să refacă din temelii Planșeul Unirii (construcția de beton ce acoperă cea mai parte a Pieței Unirii) și, totodată, să consolideze Pasajul Unirii.

Anunțul de participare cu numărul CN1054354 din 20.04.2023, însoțit de toate documentele aferente, printre care și caietul de sarcini, a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) – https://www.e-licitatie.ro/pub, urmând ca operatorii interesați să aibă posibilitatea depunerii ofertelor până la data de 06 iunie 2023., se arată într-un comunicat de presă al administrației locale.

Cât vor dura lucrările pentru refacerea Planșeului Unirii și consolidarea Pasajului Unirii

Potrivit autorităților, durata estimată a contractului este de minimum 48 de luni de la semnarea acestuia de către părți și va viza ambele obiective de infrastructură de importanță strategică pentru București.

Pe de-o parte, vor fi executate lucrări pentru refacerea completă a Planșeului Unirii, până la nivelul capetelor de pod pe care acesta este așezat, precum și înlocuirea structurii existente cu una nouă, modernă și performantă, care să răspundă tuturor cerințelor de trafic și fiabilitate, dar și capacității de tranzit a debitelor de apă de pe râul Dâmbovița.

Pe de altă parte, în cazul Pasajului Unirii, soluția specialiștilor, ce urmează a fi implementată, este aceea de consolidare și reabilitare a structurii de rezistență a acestuia, prin cămășuirea și armarea pereților existenți, precum și de refacere integrală a suprastructurii prezente.

Totodată, în paralel, în cadrul lucrărilor mai sus menționate, întreaga zonă de suprafață va fi reamenajată peisagistic, cu spații verzi, piațete, zone pietonale și alte soluții inovative, care să transforme arealul într-un reper urban pentru București, cât mai atractiv, atât din punct de vedere al interacțiunii sociale și al petrecerii timpului liber, cât și turistic, mai precizează primăria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × four =