In Sectorul 4 se dau tichete sociale in valoare de 200 lei! Iata ce conditii trebuie sa indepliniti

tichetelor sociale

Familiile sau persoanele singure din Sectorul 4 ale caror venituri lunare nu depasesc 2/3 din venitul minim brut garantat pe tara, pot primi cu ocazia Sarbatorilor de Craciun tichete sociale in valoare de pana la 200 lei. Acestea se acorda pentru depasirea situatiilor critice in care nu au cu ce sa isi acopere nevoile existentiale, dar si pentru depasirea situatiilor dificile ce produc marginalizare si excludere sociala.

Pentru a putea beneficia de aceste tichete se depune o cerere la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4. Angajatii de acolo vor efectua ulterior o ancheta la domiciliul/resedinta tuturor solicitantilor de pe raza Sectorului 4, informeaza romaniatv.net.

Conditiile pentru a putea sa primiti ajutoarele de urgenta sub forma tichetelor sociale sunt:

 • situatia in care se afla sa nu fi fost generata cu rea intentie de persoana sau familia care solicita ajutorul;
 • sa nu existe alte posibilitati de sprijin din partea familiei sau acestea sa fi fost epuizate;
 • acest ajutor se acorda o singura data, pentru o singura sarbatoare.

Documentele necesare pentru acordarea tichetelor de ajutor de urgenta sunt:

 • acte de identitate pentru toti membrii familiei – copie;
 • certificat de deces al proprietarului – copie;
 • adeverinta de venit net din ultima luna eliberata de angajator sau declaratie notariala din care sa reiasa venitul ocazional lunar (bonuri de masa);
 • talon plata pensie/ ajutor somaj/ ICC;
 • adeverinta din care sa rezulte ca este in evidenta A.N.O.F.M.;
 • copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
 • hotarare definitiva de infiintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului;
 • copie hotarare judecatoreasca incredintare si stabilire pensie de intretinere minor;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa reiasa regimul juridic al locuintei;
 • acte de stare civila a solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul proprietar sau, dupa caz, care atesta  calitatea de mostenitor;
 • alte documente, dupa caz;
 • dosar cu sina.

Dosarele pentru obtinerea tichetelor sociale de ajutor trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • cererea titularului (Anexa 3);
 • actele necesare, mentionate inAnexa 5;
 • ancheta sociala in original, avizata de primarul Sectorului 4, efectuata conform Anexei 4;
 • referatul D.G.A.S.P.C. aprobat de primarul Sectorului 4 care sa contina: numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare, componenta si veniturile familiei sau persoanei, regimul juridic al locuintei, date privind incalzirea acesteia, motivul pentru care se solicita ajutor de urgenta, daca a mai beneficiat de alte ajutoare pentru aceasta situatie, de ce tip, ce suma si care a fost sursa ajutorului.
 • dispozitia angajatilor G.G.A.S.P.C. privind suma (valoarea tichetului si numarul) ce urmeaza sa fie acordata ca ajutor de urgenta sub forma de tichete sociale.

Tichetele sociale pot fi folosite pentru:

 • cumpararea alimentelor specifice sarbatorilor;
 • achizitionarea de imbracaminte sau incaltaminte;
 • achizitionarea de jucarii si rechizite.

Tichetele sociale pentru ajutor de urgenta cu ocazia sarbatorii de Craciun au valabilitate un an si valoare de:

 • 200 lei pentru persoana singura care are un venit net lunar sub 400 lei;
 • cate 200 lei pentru fiecare membru din familia care are un venit net lunar sub 400 lei/membru;
 • 150 lei pentru persoana singura care are venitul net lunar cuprins intre 401 lei si 2/3 din salariul de baza minim brut garantat in plata pe tara;
 • cate 150 lei pentru fiecare membru din familia care are venitul lunar cuprins intre 401 lei si 2/3 din salariul de baza minim brut garantat in plata pe tara/membru.

Pentru mai multe informatii legate de tichetele sociale de urgenta si modalitatile de acordare, vedeti AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 16 =