Primaria Capitalei dezminte informatiile “alarmiste” potrivit carora sistemul de termoficare ar ceda in aceasta iarna

Primaria Capitalei

Probabil ca trebuia sa ne asteptam si la o replica din partea primariei Capitalei, atunci cand am preluat stirea aparuta in presa centrala, in care FRAMES, companie de consultanta, avertiza ca sistemul de termoficare al Bucurestiului ar putea ceda in aceasta iarna. Pe scurt, Primaria Capitalei dezminte informatiile “alarmiste” potrivit carora sistemul de termoficare ar ceda in aceasta iarna

Fara alte comentarii, iata replica Primariei Capitalei, publicata de catre Agerpres:

” Ca urmare a materialelor de presă în care se afirmă, în mod eronat, ca “sistemul de termoficare riscă să crape în această iarnă, fără investiţii urgente” Primăria Municipiului Bucureşti face următoarele precizări:

Primaria Municipiului Bucureşti dezminte informaţiile alarmiste potrivit cărora sistemul de termoficare ar ceda în această iarnă şi îi asigura pe bucureşteni ca serviciile publice de furnizare a apei calde şi căldurii sunt pregătite pentru această perioadă rece.

RADET asigura permanenta atât în dispeceratul general, cât şi în dispeceratele secţiilor de termoficare de sectoare, pentru a interveni operativ în cazul eventualelor disfuncţionalităţi. În momentul de faţă, RADET funcţionează la parametri necesari şi nu exista puncte termice sau centrale termice oprite.

Mai mult decât atât, nu sunt probleme în ceea ce priveşte furnizarea către populaţie a agentului termic, pentru ca Primăria Capitalei a făcut plata gazelor în avans, pentru toată perioada de iarnă.

Referitor la aşa-zisa lipsa a investiţiilor în sistemul de termoficare al RADET, reamintim că în ultimii 2 ani, au fost reabilitaţi 20 de km de reţea de termoficare şi a reînceput automatizarea reţelei RADET, proiect sistat în anul 2011.

INVESTIIŢIILE COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA

Primăria Capitalei a decis înfiinţarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A., prin decizia HCGMB nr.94 din 29.03.2017, cu scopul de a crea un nou operator care să presteze serviciul de producător şi distribuitor al energiei termice în Capitală, la standarde europene, cu implementarea unui management performant, în condiţii de profitabilitate. 

S-au pus astfel bazele realizării SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ -SACET- prin intermediul căruia municipalitatea va delega serviciul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice către Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A., în scopul eficientizării sistemului centralizat, a eliminării pierderilor, prin realizarea de investiţii în infrastructura de distribuţie şi pentru diminuarea poluării, prin construcţia de noi centrale termice cu tehnologie de ultimă oră.

Astfel, pentru Compania Municipală Energetica Bucureşti (cea care va îngloba cele două entităţi, RADET şi ELCEN), în urma aprobării Consiliului General, în luna august, s-a făcut o majorare de capital de 1,2 miliarde de lei pentru preluarea creanţelor deţinute de creditorii ELCEN, cât şi a investiţiilor realizate de ELCEN.

Mai mult decât atât, Compania Municipală Energetica Bucureşti are în vedere următoarele intervenţii pentru modernizarea sistemului de termoficare din Bucureşti:

1. Construcţia a noi unităţi de producţie energie termică în cogenerare

Pentru compensarea lipsei de energie termică din zonele de nord şi est ale Bucureştiului, conform strategiei de termoficare a municipalităţii, Compania Municipală Energetica Bucureşti are în vedere construcţia a două noi centrale termice în cogenerare, pentru prima dintre acestea sunt deja prevăzuţi bani în buget şi a demarat studiul de piaţă pentru găsirea unor terenuri disponibile şi care să îndeplinească criteriile necesare construirii unor asemenea facilităţi.

2. Modernizarea CTZ Casa Presei

Modernizarea Centralei Termice Zonale Casa Presei va asigura o parte din necesarul de energie termică în zona de Nord a Capitalei. În acest moment a fost aprobat Studiul de Fezabilitate de către CGMB şi urmează, după delegarea serviciului de producere a energiei termice către companie, să fie demarată procedura de achiziţie necesară începerii lucrărilor până la sfârşitul acestui an.

4. Modernizare Centrale termice de cvartal

Compania Municipală Energetica Bucureşti are în plan modernizarea centralelor de cvartal, ca măsură de eficientizare a furnizării energiei termice în Capitală. Astfel, au fost demarate lucrările de modernizare a Centralei Termice Zonale Piaţa Amzei.

INVESTIŢII RADET 

Pentru prima dată în ultimii 7 ani, la RADET au fost demarate investiţii în reţea.

RADET va demara, de asemenea, achiziţia unui sistem de reparaţii ultramodern, fără săpătură, mai rapid, după ce metodă a fost testată printr-un proiect pilot. Tehnologia constă în introducerea şi asamblarea noilor conducte de termoficare direct în interiorul celor vechi. Ţeava înlocuită astfel are o durată de viaţă de 25 de ani, similar cu una nouă.

Referitor la modernizarea RADET, reamintim faptul că Primăria Capitalei deţine un studiu de fezabilitate privind modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termică (SACET). Compania Itochu a finalizat şi predat Primăriei studiul de fezabilitate care presupune, printre altele, construirea a două centrale electrotermice în cogenerare, de înaltă eficienţă, în zonele Titan şi Aviaţiei, dar şi modernizarea CET-urilor operate în prezent de ELCEN.

FONDURI EUROPENE

În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de termoficare, Primăria Municipiului Bucureşti are în derulare o serie de proiecte finanţabile prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020 (POIM), după cum urmează:

1. Proiect: “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti” – POIM – Axa prioritară 7″Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare”, Obiectivul Specific 7.2 “Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti”.

Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti” îşi propune reabilitarea a 200 km conductă din traseul primar de transport al energiei termice din Municipiul Bucureşti (100 km de canal), fapt ce va duce la diminuarea pierderilor de căldură, a apei de adaos din sistem şi scăderea emisiilor de noxe.

Stadiul proiectului:

– În acest moment, sunt finalizate studiul de fezabilitate şi analiza cost – beneficiu, urmând procesul de avizare al acestora în CTE Radet/CTE PMB şi aprobarea în CGMB a indicatorilor tehnico – economici.

– Studiul de fezabilitate a fost transmis către AM POIM; s-au depus 32 din cele 38 de avize aferente Certificatului de Urbanism.

– Procedura evaluării impactului asupra mediului a fost începută la sfârşitul lunii iulie şi urmează să se finalizeze în cursul lunii noiembrie.

– În prezent, se lucrează cu specialiştii JASPERS la elaborarea cererii de finanţare aferentă proiectului.
Costuri – Valoarea investiţiei este de aproximativ 213 milioane euro, din care se va solicita asistenţă financiară nerambursabilă de aproximativ 176 milioane euro.

2. Proiect “Instalaţia de tratare termică şi valorificare a deşeurilor din municipiul Bucureşti” – POIM – Axa prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.1 “Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”

Obiectivul proiectului de investiţii ce va fi propus pentru co-finanţare este de a realiza o instalaţie de tratare termică şi valorificare energetică a deşeurilor municipale din municipiul Bucureşti care produce energie electrică şi termică şi care contribuie la reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la depozitele ecologice, asigurând totodată surse alternative de energie de înaltă eficienţă.

Stadiul proiect:

– A fost revizuit Master Planul conform indicaţiilor specialiştilor JASPERS

– A fost finalizat studiul topografic şi geotehnic.

– S-a depusa documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism la primăria sectorului 4

– Se lucrează la studiul de fezabilitate precum şi la analiza instituţională.

Direcţia de Presă”

Sursa: PMB via Agerpres

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

five − 2 =