Se depun dosarele pentru ajutoarele de caldura! Care sunt conditiile

Primaria Capitalei

De luni, 17 octombrie, se pot depune dosarele pentru a putea beneficia de ajutoarele de caldura. Cererile pot fi depuse de persoanele care obtin venituri astfel:

  • Pana la 1082 LEI pentru persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat (RADET);
  • Pana la 786 LEI pentru familiile care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat (RADET);
  • Pana la 615 LEI pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, lemne, carbuni si combustibili petrolieri sau energie electrica;

Acte necesare pentru obtinerea ajutoarelor de caldura:

Acte doveditoare privind componenta familiei:

-Copie act de identitate solicitant si ale tuturor membrilor familiei care au varsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

-Copie certificate de nastere ale copiilor pana in 14 ani;

-Copie certificat de casatorie;

-Hotarare de divort/act notarial – daca este cazul.

-Declaratie pe propria raspundere ca persoanele sunt despartite in fapt – daca este cazul.

-Certificat de deces – daca este cazul .

-Copie hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului sau incuviintare a adoptiei, hotararea Comisiei  pentru Protectia Copilului privind masura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al D.G.A.S.P.C. sau hotararea judecatoreasca privind masura plasamentului in regim de urgenta/Hotararea judecatoresca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii – daca este cazul.

-Alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz;

Acte doveditoare privind locuinta:

-Contract de vanzare-cumparare;

-Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau cu clauza de habitatie;

-Contract de inchiriere;

-Contract comodat;

-Certificat de mostenitor/act succesiune;

-Imputernicire notariala intocmita de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani;

-Titularii trebuie sa faca dovada legala a gospodaririi separate (factura de curent electric, factura de gaze, factura de apa) in situatia in care la o adresa locuiesc mai multe familii;

-Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor inregistrate in cartea imobilului si care figureaza la cotele de intretinere; codul Radet; adresa de e-mail a asociatiei;

-Pentru persoanele membre in cererea/declaratie pe propria raspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucuresti sau pe raza altei localitati, sunt necesare urmatoarele documente: adeverinta/negatie din localitatea de domiciliu ca nu beneficieaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, certificat de atestare fiscala din localitatea de domiciliu.

-Alte documente, dupa caz.

Acte doveditoare privind veniturile:

-Adeverinta de salariat pentru toti membrii familiei, din care sa reiasa venitul net obtinut in luna anterioara depunerii cererii, valoarea bonurilor de masa  sau mentiunea ca nu se primesc bonuri, prime, indemnizatii de hrana etc.

-Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverinta de la Casa de Pensii din luna anterioara depunerii cererii;

-Adeverinta eliberata de Casa de Pensii Sector 4 din care sa reiasa daca figureaza cu dosar de pensie, daca este cazul;

-Copie talon de plata a indemnizatiei de somaj si/sau venitul lunar de completare a somajului;

-Copii talon alocatie de stat,  plasament sau alte indemnizatii, din luna anterioara depunerii cererii;

-Copii taloane indemnizatie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizatii acordate conform legii – din luna anterioara depunerii cererii;

Venituri realizate din arendare, dobanzi bancare, instrainare de bunuri etc., daca este cazul;

-Declaratie pe propria raspundere a titularilor /membrilor care nu realizeaza venituri (daca este cazul);

Alte documente doveditoare :

-Factura energie termica, gaze naturale, energie electrica – dupa caz;

-Persoanele care detin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care sa reiasa anul de fabricatie al autoturismului);

Pentru persoanele care solicita ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, contract de debransare energie termica/gaze naturale sau adeverinta eliberata de catre administratia blocului, in care sa se specifice ca incalzirea locuintei se face cu energie electrica;

Orice alte documente solicitate, dupa caz.

 Cererea si declaratia pe proprie raspundere vor fi primite doar in situatia in care vor fi prezentate toate documentele solicitate.

Potrivit reglementarilor in vigoare, beneficiarii au obligatia ca orice modificare intervenita in componenta familiei ori in veniturile acesteia, sa o comunice, in termen de maxim 5 zile de la modificare si sa completeze o noua cerere pentru a beneficia de subventie in conditiile legii.

Modificarile sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile;

Cererile se pot depune la Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala si Interventii de Urgenta, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, cu sediul in B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucuresti, in incinta Grupului Scolar “Miron Nicolescu”, unde programul de lucru cu publicul este urmatorul:

Luni – Miercuri intre orele 08:30 – 16:00;

Joi intre orele 08:30 – 18:00;

Vineri intre orele 08:30 – 13:30.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

sixteen − five =